Nową broń testują nurkowie z oddziałów MSW. Strzelają podczas ćwiczeń na podwodnym poligonie w Siewierobajkalsku.

Do tej pory nurkowie z rosyjskich oddziałów specjalnych zabierali ze sobą dwa rodzaje uzbrojenia – jeden do strzelania na lądzie, drugi pod wodą.

Pociski do strzelania pod wodą mają wydłużony kształt i są wystrzeliwane z gładkich luf. W powietrzu mają mały zasięg i słabą celność.

Z kolei pociski używane na lądzie pod wodą mają minimalny zasięg.

Testowany ADS ma rozwiązać ten problem.