"Jednostka Wojskowa Agat będzie miała charakter powietrzno-desantowy. Jest czymś w rodzaju specjalizacji wspierającej zadania innych jednostek specjalnych. Oznacza to, że Agat musi być zdolny do działania w rozmaitych okolicznościach, wspierania innych jednostek wojsk specjalnych (...) i udziału w bardzo różnych operacjach" - powiedział minister obrony Bogdan Klich podczas uroczystości powołania jednostki Agat.

Dowódca Wojsk Specjalnych gen. bryg. Piotr Patalong przypomniał, że do zadań będzie należało tzw. wsparcie kinetyczne, czyli wsparcie bojowe innych jednostek. "Będzie to jednostka silnie uzbrojona, będzie posiadała duży potencjał do walki z przeciwnikiem - to, czego brakuje bardzo lekkim jednostkom specjalnym" - powiedział. Klich podkreślił, że jednostka będzie prowadzić akcje bezpośrednie na lądzie, operacje antyterrorystyczne, ale ma też ochraniać infrastrukturę krytyczną, uczestniczyć w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych i udzielać pomocy humanitarnej.

Radca ministra obrony, były komendant główny Żandarmerii Wojskowej i pomysłodawca jej jednostek specjalnych, gen. dyw. Bogusław Pacek dodał, że Agat zostanie wyposażony w cięższy sprzęt niż inne jednostki specjalne, także przeciwpancerny. "Brakowało takiego komponentu, wyposażonego w cięższy sprzęt, także przeciwpancerny i brakowało wyraźnego elementu powietrzno-desantowego. Będzie to jednostka głównie, choć nie tylko (...) wspierająca inne zespoły zadaniowe" - dodał.

Podkreślił, że w ślad za utworzeniem nowej jednostki poszły pieniądze. "Ostatnia korekta finansowa, podpisana już i zatwierdzona przez ministra, przenosi z innych zadań znaczną sumę na jednostkę Agat, która pozwoli dowódcy wojsk specjalnych (...) na doposażenie tej jednostki, może nie od razu do poziomu Lublińca i GROM-u, ale w znaczny sposób" - wyjaśnił Pacek.

"Pozyskaliśmy jednostkę, która - jestem pewien - doskonale wpisze się w koncepcję funkcjonowania naszego rodzaju wojsk" - ocenił Patalong. Podkreślił, że doświadczenie zdobyte przez dotychczasowych gliwickich żandarmów m.in. w misjach zagranicznych, pozwoli im szybko osiągnąć zakładane standardy.

"Czeka ich ciężka praca. Nowa jednostka reformuje się, przekształca się w zespoły szturmowe. Każdy z żołnierzy będzie przechodził selekcję, kwalifikację, jaką przechodzą wszyscy żołnierze oddziałów specjalnych. Mają czas od pół roku do siedmiu miesięcy na przygotowanie się do selekcji i ten proces selekcyjny pozwoli im być pełnoprawnym żołnierzem wojsk specjalnych" - podkreślił gen. Patalong.

Agat powstał na gruncie rozformowanego tego samego dnia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej Gliwice, którego zadania przejął podobny oddział żandarmerii w Mińsku Mazowieckim. Znaczna część gliwickich żandarmów zgłosiła się do służby w Agacie, w najbliższych miesiącach czeka ich proces selekcji i kwalifikacji.

Dowódcą Agatu został płk Sławomir Berdychowski. Pierwszy zespół szturmowy ma być gotów do działań do końca 2012 r., a cała jednostka - do 2016 r. Agat stanie się wówczas najintensywniej eksploatowaną formacją Wojsk Specjalnych - obecną we wszystkich ich operacjach, a jednocześnie stanowiącą pierwszy etap służby komandosów.

Nazwa Agat nawiązuje do historycznego kryptonimu powstałego 1 sierpnia 1943 r. oddziału dywersji bojowej Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Komendy Głównej Armii Krajowej. Ówczesna nazwa oddziału zasilonego przez harcerzy warszawskich Szarych Szeregów pochodziła od złożenia wyrazów Anty-Gestapo. Najbardziej znaną akcją dawnego Agatu był udany zamach na dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski Franza Kutscherę.

Dotychczasowy Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach istniał od 2005 r. Jego żandarmi uczestniczyli w licznych misjach zagranicznych, m.in. w Iraku, Bośni i Hercegowinie, Kongu, Afganistanie oraz Czadzie.

Obecnie Dowództwu Wojsk Specjalnych podlegają - obok nowo podporządkowanej jednostki Agat - 1. Pułk Specjalny Komandosów w Lublińcu, GROM, Morska Jednostka Działań Specjalnych "Formoza" oraz Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. W żandarmerii pozostały dwa oddziały specjalne - w Mińsku Mazowieckim i Warszawie.