Media

Jak wyglądało powyższe badanie?

Aby sprawdzić płeć psychologiczną, użytkowników eDarling przepytano najpierw pod kątem indywidualnych cech charakteru. Następnie poproszono ich o wskazanie i ocenę wartości, których poszukują w partnerze. W ten sposób chciano sprawdzić jak przyciągają się wzajemnie różne rodzaje płci psychologicznej. Tu nastąpiło zaskoczenie! Okazuje się, że 67% „kobiecych” pań jest przychylniej nastawionych panom z cechami bardziej kobiecymi.

Stereotyp mówiący, że wrażliwe i czułe kobiety pragną zdecydowanych i gotowych walczyć o nie na każdym kroku mężczyzn, okazał się nieprawdziwy. Podobnie w przypadku panów – ponad dwie trzecie z tych, którzy według przeprowadzonego testu charakteryzują się bardziej męskimi przymiotami, skierowało swoje zainteresowanie w kierunku kobiet, które posiadają więcej męskich cech charakteru.

Ciągnie swój do swego

Psycholog, dr Wiebke Neberich, która kierowała powyższym badaniem, skomentowała wyniki, mówiąc: To, jak ludzie dobierają się w związkach często tłumaczy się, używając dwóch przeciwstawnych powiedzeń: „ciągnie swój do swego”, bądź w odmiennym przypadku – „przeciwieństwa się przyciągają”. W kontekście długotrwałych związków okazuje się, że lepiej sprawdza się to pierwsze określenie, czyli „ciągnie swój do swego”. W zdrowym związku ludzie czerpią korzyści ze wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

Mężczyźni i kobiety z podobnymi charakterami lepiej do siebie pasują, ponieważ mają zbieżne potrzeby. Potrafią też dobrze zrozumieć się na poziomie emocjonalnym oraz najczęściej postrzegają świat w podobny sposób. Wszystko to pomocne jest w unikaniu konfliktów i nieporozumień.

Kontekst badania

Pojęcie płci mieści w sobie zarówno biologiczne jak i psychologiczne cechy. W tym badaniu, aby sprawdzić, co determinuje płeć psychologiczną danej osoby - czy są to cechy typowo męskie czy kobiece - posłużono się kwestionariuszem BSRI, czyli Bem Sex Role Inventory. Kwestionariusz ten został stworzony przez amerykańską psycholożkę Sandrę Bem w latach 80., która wykorzystała w nim społeczne stereotypy płci.

W teście uzyskać można jedną z czterech kategorii: męską, kobiecą, androgeniczną (mieszaną) oraz nieokreśloną. Należy tu podkreślić, że badanie to nie ma nic wspólnego ze sprawdzaniem orientacji seksualnej. Według BSRI cechami charakteru, które postrzega się jako typowo męskie są dominacja, niezależność oraz agresywność, natomiast wśród powszechnie uznanych za kobiece znajdziemy wrażliwość, ciepło oraz empatię.

źródło: www.edarling.pl