Jak wynika z badań "Internauci 2013" przeprowadzonych przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, płeć nie ma znaczenia, jeśli chodzi o kontynuacje znajomości z sieci, czyli spotkania w realu. Tak samo często do takiego spotkania doprowadzali mężczyźni jak i kobiety.

Większej aktywności towarzyskiej w sieci sprzyja młody wiek: 54 proc. osób mających 18-24 lata poznało kogoś online. Jednak jeśli chodzi o przenoszenie znajomości zawartych w sieci poza nią, najmłodsi nie wyróżniają się na tle starszych grup.

CBOS zbadał także aktywność Polaków w serwisach społecznościowych. Posiadanie konta w przynajmniej jednym portalu społecznościowym deklaruje sześciu na dziesięciu internautów (60 proc.). Obecność na portalach społecznościowych częściej deklarują internautki (66 proc.) niż internauci (54 proc.). Bardziej aktywni pod tym względem są również młodsi użytkownicy.

Aktywność na portalach społecznościowych służy przede wszystkim Polakom do utrzymywania kontaktów ze znajomymi (50 proc.) do odnawiania za ich pośrednictwem dawnych znajomości (41 proc.) a także do nawiązywania nowych kontaktów (19 proc.). Warto dodać, że kobietom częściej niż mężczyznom zależało na odnowieniu i utrzymywaniu znajomości, natomiast mężczyźni częściej mówili o poznawaniu nowych osób.

Jak pokazują badania internauci traktują portale społecznościowe nie tylko w aspekcie towarzyskim. Są one platformą informacyjną, tworzenia i odbioru treści - pewnego rodzaju autonomiczną i samowystarczalną siecią. Od ubiegłego roku zwiększyła się grupa internautów wykorzystujących portale społecznościowe do odbioru różnego rodzaju treści: słuchania muzyki, oglądania filmów lub zdjęć, czytania tekstów (z 33 proc. do 39 proc.).

Ponad jedna czwarta internautów (27 proc.) prowadzi dyskusje za pośrednictwem portali społecznościowych. Niemal, co piąty internauta (18 proc.) wykorzystuje portale do poszukiwania pracy i zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Nieco mniej osób (14 proc.) deklaruje nawiązywanie za ich pomocą znajomości zawodowych. Co ciekawe, takie cele relatywnie rzadko wskazują osoby mające wyższe wykształcenie?

Badanie przeprowadzono w dniach 9-15 maja 2013 roku na liczącej 1101 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.