Uprzedzamy tylko, zabawa w tym klubie może być śmiertelnie niebezpieczna.

Reklama