Wyglądając do studentów, McKellan powiedział: Wiecie co się stanie, jeśli się nie przygotujecie do egzaminów? You shall not pass! (nie zdacie)

Reklama